قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 155000
حداکثر قیمت 185000
تلفن تماس --------