قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 265000
حداکثر قیمت 390000
تلفن تماس --------