قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 240000
حداکثر قیمت 335000
تلفن تماس --------