قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 230000
حداکثر قیمت 320000
تلفن تماس --------