قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 230000
حداکثر قیمت 315000
تلفن تماس --------