قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 231000
حداکثر قیمت 311000
تلفن تماس --------