قیمت روز نهاده ها

قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۹-۰۲-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 260000
حداکثر قیمت 320000
تلفن تماس --------