قیمت روز نهاده ها

قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۴-۰۴-۱۴۰۳