قیمت روز نهاده ها

قیمت کربنات کلسیم در تاریخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 1800
حداکثر قیمت 1900
تلفن تماس --------