قیمت ملاس در تاریخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده بازرگانی کشاورزی ملائی ایرانیان
حداقل قیمت 25000
حداکثر قیمت 29200
تلفن تماس ۰۹۱۲۳۲۲۶۸۹۹-۰۹۱۴۱۲۱۸۴۷۹