قیمت روز نهاده ها

قیمت تفاله خشک چغندر قند در تاریخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۹