قیمت تفاله خشک چغندر قند در تاریخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۹

نوع پرک
شرکت ارائه دهنده بازرگانی کشاورزی ملائی ایرانیان
حداقل قیمت 26000
حداکثر قیمت 26800
تلفن تماس ۰۹۱۲۳۲۲۶۸۹۹-۰۹۱۴۱۲۱۸۴۷۹
نوع پلیت
شرکت ارائه دهنده بازرگانی کشاورزی ملائی ایرانیان
حداقل قیمت 30100
حداکثر قیمت 30100
تلفن تماس ۰۹۱۲۳۲۲۶۸۹۹-۰۹۱۴۱۲۱۸۴۷۹