قیمت فسفات در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 60000
حداکقر قیمت 61000
تلفن تماس --------