قیمت فسفات در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 54000
حداکقر قیمت 55000
تلفن تماس --------