قیمت فسفات در تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 58000
حداکثر قیمت 61000
تلفن تماس --------