قیمت فسفات در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 49000
حداکقر قیمت 51000
تلفن تماس --------