قیمت فسفات در تاریخ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 58000
حداکثر قیمت 60500
تلفن تماس --------