قیمت فسفات در تاریخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 95000
حداکثر قیمت 103000
تلفن تماس --------