قیمت فسفات در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 121000
حداکثر قیمت 125000
تلفن تماس --------