قیمت روز نهاده ها

قیمت فسفات در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 220000
حداکثر قیمت 235000
تلفن تماس --------