قیمت یونجه در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16500
حداکقر قیمت 22000
تلفن تماس --------