قیمت یونجه در تاریخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 19000
حداکقر قیمت 22000
تلفن تماس --------