قیمت یونجه در تاریخ ۲۱-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23000
حداکقر قیمت 28500
تلفن تماس --------