قیمت یونجه در تاریخ ۱۹-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکثر قیمت 24000
تلفن تماس --------