قیمت یونجه در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23000
حداکقر قیمت 32500
تلفن تماس --------