قیمت یونجه در تاریخ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22000
حداکثر قیمت 28500
تلفن تماس --------