قیمت گندم در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18500
حداکقر قیمت 29000
تلفن تماس --------