قیمت گندم در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکقر قیمت 22000
تلفن تماس --------