قیمت گندم در تاریخ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24000
حداکثر قیمت 25500
تلفن تماس --------