قیمت گندم در تاریخ ۱۹-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24000
حداکثر قیمت 25400
تلفن تماس --------