قیمت گندم در تاریخ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده بازرگانی کشاورزی ملائی ایرانیان
حداقل قیمت 25300
حداکثر قیمت 25400
تلفن تماس ۰۹۱۲۳۲۲۶۸۹۹-۰۹۱۴۱۲۱۸۴۷۹