قیمت گندم در تاریخ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17700
حداکقر قیمت 23500
تلفن تماس --------