قیمت گندم در تاریخ ۱۹-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24000
حداکثر قیمت 25000
تلفن تماس --------