قیمت گندم در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18500
حداکقر قیمت 25000
تلفن تماس --------