قیمت گندم در تاریخ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23000
حداکثر قیمت 25000
تلفن تماس --------