قیمت گندم در تاریخ ۲۷-۰۶-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 25000
حداکثر قیمت 28000
تلفن تماس --------