قیمت گندم در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 25000
حداکثر قیمت 30000
تلفن تماس --------