قیمت گندم در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 34000
حداکثر قیمت 41000
تلفن تماس --------