قیمت گندم در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 41000
حداکثر قیمت 46000
تلفن تماس --------