قیمت گندم در تاریخ ۳۱-۰۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 48000
حداکثر قیمت 51000
تلفن تماس --------