قیمت گندم در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 50000
حداکثر قیمت 58000
تلفن تماس --------