قیمت روز نهاده ها

قیمت گندم در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 104500
حداکثر قیمت 115500
تلفن تماس --------