قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 27500
حداکقر قیمت 30000
تلفن تماس --------