قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 36500
حداکقر قیمت 39000
تلفن تماس --------