قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 31500
حداکقر قیمت 34000
تلفن تماس --------