قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22500
حداکقر قیمت 25000
تلفن تماس --------