قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15500
حداکقر قیمت 18500
تلفن تماس --------