قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 21000
حداکقر قیمت 23500
تلفن تماس --------