قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 20000
حداکقر قیمت 23000
تلفن تماس --------