قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13500
حداکقر قیمت 17000
تلفن تماس --------