قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22500
حداکقر قیمت 25500
تلفن تماس --------