قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 29500
حداکقر قیمت 32000
تلفن تماس --------