قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 29000
حداکقر قیمت 31500
تلفن تماس --------