قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18000
حداکثر قیمت 21000
تلفن تماس --------