قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۱-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 25500
حداکقر قیمت 28500
تلفن تماس --------